Pokyčio auditas

Procesų pakeitimo rezultatų audito paslauga Sudaromas vertimo planas ir apimtis, pasiruošiama įvertinti rezultatus Vertinamas ir matuojamas proceso rezultatas Parengiamos procesų pakeitimo rezultatų vertinimo išvados ir aptariamos su Užsakovu

Procesų pakeitimų diegimas

Procesų pakeitimų diegimo paslauga Įgyvendinami pokyčio plane numatyti veiksmai Atliekamas atnaujinto proceso vertinimas, jeigu reikalinga, sudaromas korekcinių veiklų planas Atliekami korekciniai veiksmai

Procesų vystymo plano parengimas

Procesų audito ir vystymo plano parengimo paslauga Paruošiama audito vertinimo struktūra ir klausimynas Įvertinami gauti klausimyno atsakymai Pasiruošiama vizitui ir supažindinama su procesais Sudaromos kontekstinių procesų diagramos, kurias reikalinga vystyti Sudaromas modeliavimo planas – tvarkaraštis Sumodeliuojami kontekstinių diagramų AS-IS procesai … Continued

Procesų architektūros sudarymas ir modeliavimas

Procesų architektūros ir modeliavimo paslauga Paruošiamas klausimynas informacijai apie Užsakovo įmonę, verslo procesus surinkti Įvertinama gauta informacija, apibrėžiami verslai ir verslų veikimo modeliai Pasiruošiama vizitui ir supažindinimui su procesais Sudaroma verslo ir palaikančių procesų 2L struktūra ir aptariama su Užsakovu … Continued

Procesų mokymai

Procesų architektūros ir modeliavimo mokymo paslauga Pravedami 3h mokymai procesų architektūros 5L ir BPMN procesų modeliavimo tema Mokymai vykdomi Online arba Užsakovo patalpose Maksimalus dalyvių skaičius – 10

Įdiegtos sistemos įvertinimas

Informacinės sistemos diegimo rezultatų audito atlikimo paslauga Paruošiama audito vertinimo struktūra ir klausimynas, atsižvelgiant į informacinę sistemą, jos apimtį ir Business Case tikslus Pasiruošiama vizitams, įvertinama kaip sistema naudojama procesuose, darbo vietose. Išskiriamos silpnosios ir stipriosios savybės Įvertinami informacinėje sistemoje … Continued

Diegimo projekto valdymas

Informacinės sistemos diegimo projekto valdymo paslauga Paruošiama projekto valdymo tvarka ir įrankiai Organizuojami projekto inicijavimo veiksmai ir projekto Kickoff Atliekamas projekto išteklių, tvarkaraščio, komunikacijos, užduočių, atvirų klausimų, incidentų, rizikų ir pakeitimų valdymas Organizuojami projekto valdymo ir projekto priežiūros komiteto susirinkimai … Continued

Diegimo projekto priežiūra

Informacinės sistemos diegimo priežiūros paslauga Suteikiamos konsultacijos kaip organizuoti projekto valdymą – nustatomos tvarkos ir parenkami įrankiai Suteikiamos konsultacijos kaip projektų vadovui vykdyti projekto valdymo veiklas Dalyvaujama Projekto priežiūros komiteto (PPK) susirinkimuose, teikiami patarimai PPK nariams Atliekamas projekto vadovo veiklos … Continued

Sutarties suderinimas

Sutarties suderinimo paslauga Pateikiamos sutarties struktūros gairės, nusakančios kas turi būti sutartyje, kokie jos priedai ir šablonai Suderinama sutarties struktūra su Užsakovu ir Tiekėju Suorganizuojami ir pravedami susirinkimai, skirti projekto planui parengti Suorganizuojami ir pravedami susirinkimai, skirti atsiskaitymų (rezultatai, aktai, … Continued

Pasiūlymų įvertinimas

Pasiūlymų surinkimo ir įvertinimo paslauga Kviečiami Tiekėjai teikti pasiūlymus pagal RFP Paruošiami kriterijai pasiūlymų įvertinimui Surenkami pasiūlymai, įvertinamas jų pilnumas ir tinkamumas Aptariami pasiūlymai ir sudaromas demonstracijai kviečiamų Tiekėjų sąrašas Parengiamas demonstravimo scenarijus, pakviečiami Tiekėjai, kurie atliks informacinės sistemos demonstraciją … Continued