Informacinės sistemos diegimo priežiūros paslauga

  • Suteikiamos konsultacijos kaip organizuoti projekto valdymą – nustatomos tvarkos ir parenkami įrankiai
  • Suteikiamos konsultacijos kaip projektų vadovui vykdyti projekto valdymo veiklas
  • Dalyvaujama Projekto priežiūros komiteto (PPK) susirinkimuose, teikiami patarimai PPK nariams
  • Atliekamas projekto vadovo veiklos periodinis vertinimas pagal pateiktas ataskaitas, suteikiami patarimai