Informacinės sistemos diegimo projekto valdymo paslauga

  • Paruošiama projekto valdymo tvarka ir įrankiai
  • Organizuojami projekto inicijavimo veiksmai ir projekto Kickoff
  • Atliekamas projekto išteklių, tvarkaraščio, komunikacijos, užduočių, atvirų klausimų, incidentų, rizikų ir pakeitimų valdymas
  • Organizuojami projekto valdymo ir projekto priežiūros komiteto susirinkimai
  • Organizuojamas projekto rezultatų eksploatacijai perdavimas
  • Organizuojamas projekto uždarymas