Pasiūlymų surinkimo ir įvertinimo paslauga

  • Kviečiami Tiekėjai teikti pasiūlymus pagal RFP
  • Paruošiami kriterijai pasiūlymų įvertinimui
  • Surenkami pasiūlymai, įvertinamas jų pilnumas ir tinkamumas
  • Aptariami pasiūlymai ir sudaromas demonstracijai kviečiamų Tiekėjų sąrašas
  • Parengiamas demonstravimo scenarijus, pakviečiami Tiekėjai, kurie atliks informacinės sistemos demonstraciją
  • Pasiruošiama demonstracijoms ir jų pravedimui
  • Atliekamas galutinis vertinimas po demonstracijos, parengiama vertinimo suvestinė ir aptariama su Užsakovu