Informacinių sistemų audito atlikimo ir vystymo plano parengimo paslauga

  • Paruošiamas klausimynas informacijai apie užsakovo įmonę, naudojamas informacines sistemas, pokyčio poreikį. Analizuojami ir vertinami gauti atsakymai
  • Pasiruošiama vizitui ir susipažinimui su procesais
  • Paruošiama verslo modelio funkcijų struktūrą, kuri bus naudojama audito metu
  • Pravedami informacinių sistemų audito susirinkimai
  • Paruošiamas Informacinių sistemų audito dokumentas
  • Paruošiamas rekomenduojamas informacinių sistemų vystymo planas