Informacinės sistemos reikalavimų dokumento parengimo paslauga (RFP)

  • Parengiama funkcinių sričių struktūra, suderinama projekto komanda pagal funkcines sritis
  • Pasiruošiama funkcinių, nefunkcinių, integracijų bei paslaugų reikalavimų susirinkimams, jų pravedimui, parengiami reikalavimai
  • Nustatomi naudotojų kiekio reikalavimai
  • Parengiamas reikalavimų dokumento rinkinys: kvietimas teikti pasiūlymą, reikalavimų dokumentas, pasiūlymo forma (RFP)