• Siekti aplinkos taršos mažinimo, gamtos išteklių tausojimo, aplinkos būklės gerinimo;
  • Ugdyti darbuotojų aplinkosauginį supratingumą ir atsakomybę;
  • Laikytis visų bendrovei taikomų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų ir kitų prisiimtų įsipareigojimų;
  • Nustatyti tikslus ir uždavinius aplinkos apsaugos srityje, planuoti ir skirti jų pasiekimui reikalingus resursus;
  • Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo;
  • Prižiūrėti ir nuolat tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.