Aplinkosaugos politika

• Siekti aplinkos taršos mažinimo, gamtos išteklių tausojimo, aplinkos būklės gerinimo;
• Ugdyti darbuotojų aplinkosauginį supratingumą ir atsakomybę;
• Laikytis visų bendrovei taikomų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų ir kitų prisiimtų įsipareigojimų;
• Nustatyti tikslus ir uždavinius aplinkos apsaugos srityje, planuoti ir skirti jų pasiekimui reikalingus resursus;
• Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo;
• Prižiūrėti ir nuolat tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.

UAB „Informacinės konsultacijos“
Mokslininkų g. 2A
LT-08412 Vilnius

Tel. +370 5 215 0404
Dėl paslaugų užsakymo: +370 615 45181

El. p. info@konsultacijos.lt
www.konsultacijos.lt
www.softconsulting.lt

Įmonės kodas: 126060443
PVM mokėtojo kodas: LT260604413
A. s. Nr. LT027044060000964048
AB SEB bankas