UAB "Informacinės konsultacijos" yra IT ir procesų valdymo konsultacijų įmonė. Siekdama teikti aukštos kokybės paslaugas ir gerinti aplinkosaugą, įmonė remiasi šiais principais:

 • Orientacija į klientą

  Mūsų darbuotojai teikia paslaugas, paremtas susitarimais su klientu, jų reikalavimai yra nustatomi ir vykdomi. Siekiame patenkinti kliento reikalavimus, todėl vykdome kliento nuomonės monitoringą ir, atsižvelgdami į jo rezultatus, stengiamės tobulėti.

 • Paslaugų kokybės užtikrinimas

  Mūsų darbuotojai teikia aukštos kokybės paslaugas, remdamiesi ilgamete patirtimi, kompetencija, nustatytais veiklos procesais ir jų kontrole, naujausiais projektų vadybos metodais bei įrankiais. Siekdami geriau tenkinti klientų reikalavimus, stengiamės tobulinti veiklos procesus, darbo metodus, ugdyti kompetenciją.

 • Vadovavimo kultūra

  Įmonės vadovai aktyvai ir skaidriai vadovauja, siekdami sukurti ir išlaikyti verslo kultūrą. Siekiama taikyti  ir populiarinti naujausius įmonių valdymo metodus. Laikomasi visų įmonei taikomų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų ir kitų prisiimtų įsipareigojimų.

 • Personalo pasitenkinimas ir tobulėjimas

  Siekiant pritraukti ir išlaikyti kompetentingą personalą, įmonės vadovai stengiasi išgirsti ir patenkinti darbuotojų poreikius. Darbuotojai vertinami kaip svarbiausi ištekliai, todėl skatinamas jų profesinis augimas.

 • Efektyvūs procesai

  Įmonės veikla suvokiama kaip procesų, teikiančių naudą klientui, visuma. Mes dirbame efektyviai, siekdami suteikti kokybiškas paslaugas. Procesai ir jų kokybė yra nuolat peržiūrimi ir tobulinami.

 • Tvari aplinka

  Įmonė siekia mažinti aplinkos taršą, tausoti gamtos išteklius ir gerinti aplinkos būklę, todėl skiria tam dėmesio ir resursų, ugdo darbuotojų  aplinkosauginį supratingumą ir atsakomybę. nuolat tobulina aplinkos apsaugos vadybos sistemą.