Kandidatų trumpojo sąrašo sudarymo paslauga

  • Parengiama sprendimo aukšto lygio funkcinių sričių struktūra (EPIC)
  • Pasiruošiama funkcinių poreikių susirinkimui, jo pravedimui ir parengiami EPIC aprašymai
  • Išnagrinėjami antriniai šaltiniai bei sudaromas ilgasis sprendimų ir Tiekėjų sąrašas
  • Paruošiamas dokumentas informacijos surinkti (RFI)
  • Kviečiami Tiekėjai pateikti atsakymus pagal RFI
  • Įvertinami gauti Tiekėjų atsakymai, parengiama ir, su Užsakovu, aptariama vertinimo suvestinė
  • Parengiamas demonstravimo scenarijus, kviečiami pasirinkti Tiekėjai pristatyti informacines sistemas
  • Pravedamos demonstracijos
  • Atliekamas galutinis vertinimas, suderinamas trumpasis Tiekėjų ir IT sprendimų sąrašas