Informacinės sistemos diegimo rezultatų audito atlikimo paslauga

  • Paruošiama audito vertinimo struktūra ir klausimynas, atsižvelgiant į informacinę sistemą, jos apimtį ir Business Case tikslus
  • Pasiruošiama vizitams, įvertinama kaip sistema naudojama procesuose, darbo vietose. Išskiriamos silpnosios ir stipriosios savybės
  • Įvertinami informacinėje sistemoje sukaupti duomenys
  • Paruošiamos audito išvados ir aptariamos su Užsakovu
  • Paruošiamas rekomenduojamas gerinimo priemonių planas ir aptariamas su Užsakovu