Sutarties suderinimo paslauga

  • Pateikiamos sutarties struktūros gairės, nusakančios kas turi būti sutartyje, kokie jos priedai ir šablonai
  • Suderinama sutarties struktūra su Užsakovu ir Tiekėju
  • Suorganizuojami ir pravedami susirinkimai, skirti projekto planui parengti
  • Suorganizuojami ir pravedami susirinkimai, skirti atsiskaitymų (rezultatai, aktai, mokėjimai) planui parengti
  • Parengiamas susitarimas dėl projekto valdymo aplinkos ir projekto valdymo reglamento
  • Teikiama pagalba derinant sutarties ir jos priedų nuostatas