Procesų architektūros ir modeliavimo mokymo paslauga

  • Pravedami 3h mokymai procesų architektūros 5L ir BPMN procesų modeliavimo tema
  • Mokymai vykdomi Online arba Užsakovo patalpose
  • Maksimalus dalyvių skaičius – 10