Procesų audito ir vystymo plano parengimo paslauga

  • Paruošiama audito vertinimo struktūra ir klausimynas
  • Įvertinami gauti klausimyno atsakymai
  • Pasiruošiama vizitui ir supažindinama su procesais
  • Sudaromos kontekstinių procesų diagramos, kurias reikalinga vystyti
  • Sudaromas modeliavimo planas – tvarkaraštis
  • Sumodeliuojami kontekstinių diagramų AS-IS procesai
  • Sumodeliuojami kontekstinių diagramų TO-BE procesai
  • Suformuojamas pokyčio įgyvendinimo planas ir aptariamas su Užsakovu