Procesų pakeitimų diegimo paslauga

  • Įgyvendinami pokyčio plane numatyti veiksmai
  • Atliekamas atnaujinto proceso vertinimas, jeigu reikalinga, sudaromas korekcinių veiklų planas
  • Atliekami korekciniai veiksmai