Procesų architektūros ir modeliavimo paslauga

  • Paruošiamas klausimynas informacijai apie Užsakovo įmonę, verslo procesus surinkti
  • Įvertinama gauta informacija, apibrėžiami verslai ir verslų veikimo modeliai
  • Pasiruošiama vizitui ir supažindinimui su procesais
  • Sudaroma verslo ir palaikančių procesų 2L struktūra ir aptariama su Užsakovu
  • Sudaroma pagrindinės vertės procesų 4L struktūra ir aptariama su Užsakovu
  • Sudaroma palaikančių procesų 4L struktūra ir aptariama su Užsakovu
  • Sudaromos dvi pilotinės procesų kontekstinės diagramos
  • Sumodeliuojami vienos kontekstinės diagramos procesai, priskiriant vykdytojus ir IS funkcinį taikymą