Įdiegtos sistemos įvertinimas

Informacinės sistemos diegimo rezultatų audito atlikimo paslauga Paruošiama audito vertinimo struktūra ir klausimynas, atsižvelgiant į informacinę sistemą, jos apimtį ir Business Case tikslus Pasiruošiama vizitams, įvertinama kaip sistema naudojama procesuose, darbo vietose. Išskiriamos silpnosios ir stipriosios savybės Įvertinami informacinėje sistemoje … Continued

Diegimo projekto valdymas

Informacinės sistemos diegimo projekto valdymo paslauga Paruošiama projekto valdymo tvarka ir įrankiai Organizuojami projekto inicijavimo veiksmai ir projekto Kickoff Atliekamas projekto išteklių, tvarkaraščio, komunikacijos, užduočių, atvirų klausimų, incidentų, rizikų ir pakeitimų valdymas Organizuojami projekto valdymo ir projekto priežiūros komiteto susirinkimai … Continued

Diegimo projekto priežiūra

Informacinės sistemos diegimo priežiūros paslauga Suteikiamos konsultacijos kaip organizuoti projekto valdymą – nustatomos tvarkos ir parenkami įrankiai Suteikiamos konsultacijos kaip projektų vadovui vykdyti projekto valdymo veiklas Dalyvaujama Projekto priežiūros komiteto (PPK) susirinkimuose, teikiami patarimai PPK nariams Atliekamas projekto vadovo veiklos … Continued

Sutarties suderinimas

Sutarties suderinimo paslauga Pateikiamos sutarties struktūros gairės, nusakančios kas turi būti sutartyje, kokie jos priedai ir šablonai Suderinama sutarties struktūra su Užsakovu ir Tiekėju Suorganizuojami ir pravedami susirinkimai, skirti projekto planui parengti Suorganizuojami ir pravedami susirinkimai, skirti atsiskaitymų (rezultatai, aktai, … Continued

Pasiūlymų įvertinimas

Pasiūlymų surinkimo ir įvertinimo paslauga Kviečiami Tiekėjai teikti pasiūlymus pagal RFP Paruošiami kriterijai pasiūlymų įvertinimui Surenkami pasiūlymai, įvertinamas jų pilnumas ir tinkamumas Aptariami pasiūlymai ir sudaromas demonstracijai kviečiamų Tiekėjų sąrašas Parengiamas demonstravimo scenarijus, pakviečiami Tiekėjai, kurie atliks informacinės sistemos demonstraciją … Continued

Tiekėjų atranka

Kandidatų trumpojo sąrašo sudarymo paslauga Parengiama sprendimo aukšto lygio funkcinių sričių struktūra (EPIC) Pasiruošiama funkcinių poreikių susirinkimui, jo pravedimui ir parengiami EPIC aprašymai Išnagrinėjami antriniai šaltiniai bei sudaromas ilgasis sprendimų ir Tiekėjų sąrašas Paruošiamas dokumentas informacijos surinkti (RFI) Kviečiami Tiekėjai … Continued

Techninės specifikacijos parengimas

Informacinės sistemos reikalavimų dokumento parengimo paslauga (RFP) Parengiama funkcinių sričių struktūra, suderinama projekto komanda pagal funkcines sritis Pasiruošiama funkcinių, nefunkcinių, integracijų bei paslaugų reikalavimų susirinkimams, jų pravedimui, parengiami reikalavimai Nustatomi naudotojų kiekio reikalavimai Parengiamas reikalavimų dokumento rinkinys: kvietimas teikti pasiūlymą, … Continued

IS auditas

Informacinių sistemų audito atlikimo ir vystymo plano parengimo paslauga Paruošiamas klausimynas informacijai apie užsakovo įmonę, naudojamas informacines sistemas, pokyčio poreikį. Analizuojami ir vertinami gauti atsakymai Pasiruošiama vizitui ir susipažinimui su procesais Paruošiama verslo modelio funkcijų struktūrą, kuri bus naudojama audito … Continued