Kaip atrodo Lietuvos verslo valdymo sistemų (VVS arba ERP) rinka tarptautiniame kontekste? Į šį klausimą pabandėme atsakyti 2016 m. atlikę kiekybinį tyrimą apie Lietuvoje diegiamas ir naudojamas finansų apskaitos ir verslo valdymo sistemas ir palygindami  Lietuvos respondentų vertinimus su 2016 m. VVS tarptautiniu tyrimu, kurį kasmet atlieka Panorama Consulting Solution[1].

 

Panašumų pagal respondentų vertinimus yra išties nemažai:

  • įmonių įsidiegusių arba diegiančių VVS pasiskirstymas yra panašus (Lietuvoje – 89 proc., bendrai pasaulyje – 81 proc.);
  • pirmą vietą užima to paties gamintojo sistemos – Microsoft Dynamics;
  • įmonės gauna naudą įsidiegusios VVS (Lietuvoje – 97 proc., bendrai pasaulyje – 99 proc.); nauda, kurią įvardija, yra panaši.

Tačiau yra ir skirtumų:

  • Populiariausios sistemos naudojamos Lietuvoje ir pasaulyje, išskyrus pirmą vietą, skiriasi;
  • Sistemų diegimo projekto patirtis skiriasi.

 

Sistemos

Panorama Consulting Solutions tyrimo duomenimis, pasaulyje 81 proc. įmonių yra įsidiegusios arba diegiasi VVS. Tuo tarpu Lietuvoje, atlikto tyrimo duomenimis, įmonių, kurios įsidiegusios VVS – 89 proc.

Lietuvoje daugiausia dominuoja Lietuvos gamintojų sistemos, iš tarptautinių gamintojų labiausiai paplitę Microsoft Dynamics sprendimai. Vertinant globaliu mastu, labiausiai paplitę Microsoft Dynamics sprendimai, bet po jų seka Oracle, SAP, Epicor, kurie Lietuvoje tesudaro 7 proc. VVS užimamos rinkos.

 

VVS diegimas

Lietuvoje VVS diegimo rodikliai pagal tyrimo rezultatus yra geresni nei vertinant tarptautiniu mastu. Dauguma įmonių VVS įsidiegė per 12 mėn.  (86 proc.), tuo tarpu bendrai pasaulyje VVS diegimo vidutinė trukmė – 21 mėn. Projektų, kuriuose viršyta planuota trukmė ir biudžetas, Lietuvoje taip pat mažiau, tačiau Lietuvoje yra mažesnė naudos pasiekimo dalis.

 

Vertindami naudą, Lietuvoje daugiausia respondentų mano, kad įdiegę VVS pagerino sprendimų priėmimą. Tuo tarpu globaliu mastu, daugiausia vertinama, kad padidino informacijos prieinamumą.

 

Dažniausiai pasiektos naudos, įdiegus VVS

 

[1]  Panorama Consulting Solutions' 2016 ERP Report