Pokyčio auditas

Procesų pakeitimo rezultatų audito paslauga Sudaromas vertimo planas ir apimtis, pasiruošiama įvertinti rezultatus Vertinamas ir matuojamas proceso rezultatas Parengiamos procesų pakeitimo rezultatų vertinimo išvados ir aptariamos su Užsakovu

Procesų pakeitimų diegimas

Procesų pakeitimų diegimo paslauga Įgyvendinami pokyčio plane numatyti veiksmai Atliekamas atnaujinto proceso vertinimas, jeigu reikalinga, sudaromas korekcinių veiklų planas Atliekami korekciniai veiksmai

Procesų vystymo plano parengimas

Procesų audito ir vystymo plano parengimo paslauga Paruošiama audito vertinimo struktūra ir klausimynas Įvertinami gauti klausimyno atsakymai Pasiruošiama vizitui ir supažindinama su procesais Sudaromos kontekstinių procesų diagramos, kurias reikalinga vystyti Sudaromas modeliavimo planas – tvarkaraštis Sumodeliuojami kontekstinių diagramų AS-IS procesai … Continued

Procesų architektūros sudarymas ir modeliavimas

Procesų architektūros ir modeliavimo paslauga Paruošiamas klausimynas informacijai apie Užsakovo įmonę, verslo procesus surinkti Įvertinama gauta informacija, apibrėžiami verslai ir verslų veikimo modeliai Pasiruošiama vizitui ir supažindinimui su procesais Sudaroma verslo ir palaikančių procesų 2L struktūra ir aptariama su Užsakovu … Continued

Procesų mokymai

Procesų architektūros ir modeliavimo mokymo paslauga Pravedami 3h mokymai procesų architektūros 5L ir BPMN procesų modeliavimo tema Mokymai vykdomi Online arba Užsakovo patalpose Maksimalus dalyvių skaičius – 10