Prekes ar paslaugas renkamės greičiau ir sklandžiau, jeigu žinome ko norime. Sužinokite kaip apibrėžti savo informacinės sistemos lūkesčius sistemų diegėjams.

Įmonėms, kurios planuoja įsigyti informacinę sistemą, pirmiausia reikia savo lūkesčius paversti į reikalavimus sistemai ir projektui. Tai leis potencialiems diegėjams suprasti, ką ketinama įsigyti, kokia apimtimi ir kaip. Kokybiškai parengti reikalavimai padeda geriau atsirinkti programinį sprendimą, diegėją bei suvaldyti diegimo projektą eigoje.

Ką svarbu apibrėžti formuojant reikalavimus?

  • Bendrą sistemos koncepciją. Kokie keliami tikslai, kokias funkcines/veikos sritis sistema apims.
  • Funkcinius reikalavimus sistemai. Kokia reikalavimo formuluotė - ką norima išspręsti. Šiame etape neturi būti nusakoma, kaip sistema turi būti konstruojama, kokios technologijos naudojamos.
  • Nefunkcinius reikalavimus sistemai. Svarbu nustatyti, kokios bus reikalingos integracijos su kitomis sistemomis, kokie reikalavimai ergonomikai, greitaveikai, darbo vietoms, prieigos valdymui ir saugumui, dokumentacijai ir pan.
  • Reikalavimus paslaugoms ir projektui. Svarbu nustatyti, kokius norėsite gauti tarpinius rezultatus ir kokios turi būti jų pagrindinės savybės, kas bus atsakingas ir kiek bus valdoma sistemos aplinka, kas ir kokiu būdu vykdys duomenų migravimą, kaip bus vykdomi testavimai ir sistemos priėmimas, kokios apimties bus reikalingi mokymai ir tolimesnė priežiūra.

Kokybiškai parengti reikalavimai padeda geriau atsirinkti programinį sprendimą, diegėją bei suvaldyti diegimo projektą eigoje.

Pagrindinės klaidos formuluojant reikalavimus:

  • Dviprasmybės (pvz.: ta pati posistemė turi generuoti vaizdo arba garso įspėjimą/pranešimą administratoriui arba naudotojui).
  • Sudėtiniai reikalavimai (pvz.: jeigu vartotojas neatliko jokių veiksmų daugiau nei 5 min. (konfigūruojamas parametras) turi būti parodytas įspėjamasis pranešimas, vartotojo sesija turi būti užbaigiama, išsaugant atidarytus langus ir (arba) vedamus duomenis.)
  • Nevienareikšmiai terminai (pvz.: sistemos nustatymai turi būti lanksčiai konfigūruojami).
  • Bandymas projektuoti sistemą (pvz.: turi būti galimybė pažymėti užduotį, kaip atliktą. Atlikta užduotis turi būti pažymėta varnele).
  • Reikalavimų ir planų painiojimas (pvz.: sistema turi būti suderinama su atnaujintu strateginiu veiklos planu (planuojamas atnaujinimas 2017 m. I ketv.)
  • Begalinės apimties reikalavimai (pvz.: sistemoje turi būti galima atlikti visas apskaitos operacijas, apibrėžtas teisės aktuose).