Organizacijos vis dažniau pradeda vykdyti procesų valdymo iniciatyvas. Pirmiausia yra analizuojami keletas procesų, kurie tuo metu reikalauja daugiausiai dėmesio, bet laikui bėgant analizuojamų procesų skaičius auga ir atsiranda poreikis surašyti ir suklasifikuoti visus organizacijos procesus. Būtent tada atsiranda klausimas, kaip logiškai grupuoti ir skaidyti verslo procesus, kad kiekvienas procesas turėtų savo vietą ir nė vienas neliktų praleistas.

Iš mūsų praktikos matome, kad visos organizacijos procesų skaičius lengvai siekia 300 – 1200 procesų. Toks procesų skaičius reikalauja ne tik logiškos ir vientisos sandaros, bet ir grupavimo. Kitas svarbus aspektas, kaip žinoti, ar mes nieko nepraleidome, o jeigu praleidome, ar vėliau rasime vietą šiame sąraše. Dirbdami su savo klientais iš įvairių veiklos sektorių išvystėme praktikoje išbandytą procesų architektūros sudarymo metodiką, kurią pavadinome 5L verslo procesų architektūra.

5L VERSLO PROCESŲ ARCHITEKTŪROS METODIKA

 • Metodika remiasi klasikiniu Michael Porter vertės grandinės požiūriu, pagal kurį procesai skaidomi į vertę kuriančius ir palaikančiuosius.
 • Analizuodami vertę kuriančius procesus pirmiausia nustatome, kiek skirtingų verslų (vertės grandinių) turi įmonė. Skirtingų verslų pavyzdžiai, kurie gali būti vienoje įmonėje: gamyba, mažmeninė prekyba, pervežimo paslaugos.
 • Kiekvieną verslą skaidome į pagrindines to verslo procesų sritis. Klasikinės sritys gali būti įvežimo logistika, gamyba ir operacijos, išvežimo logistika, pardavimai, aptarnavimas. Tačiau jos gali būti ir visai savitos priklausomai nuo verslo ypatybių.
 • Kiekviena sritis skaidoma į scenarijus, kurie turi sukurti verslui prasmingą rezultatą. Pvz., sudarytas gamybos planas, paruošta produkcija išvežimui, įvykdytas žaliavų pirkimas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad čia jau taikomos gerosios procesinio valdymo praktikos ir scenarijaus pavadinimas formuojamas jį orientuojant į rezultatą.
 • Kiekvienas scenarijus turi jame vykstančius procesus. Kiekvienas procesas gali turėti BPMN proceso diagramą (žemėlapį), kurioje būtų atvaizduotos proceso veiklos ir jų ryšiai.
 • Prie vertę kuriančių procesų pridedame palaikančiuosius procesus juos grupuodami į pagrindines palaikančiųjų procesų sritis (pvz., buhalterinė apskaita, personalo valdymas, kokybės valdymas ir pan.) ir analogiškai dalindami į scenarijus ir procesus.
 • Tokiais principais klasikinė vertės grandinė išplečiama iki 5 lygių (iš čia ir pavadinimas 5L) hierarchinės architektūros: skaidant vertės grandinę į sritis, scenarijus, procesus ir veiklas.

5L VERSLO PROCESŲ ARCHITEKTŪROS METODIKOS PRIVALUMAI

Procesų architektūra yra pamatas procesinio valdymo diegimui organizacijose. Pirmiausia, procesų architektūra apibrėžia atskirų procesų ribas, identifikuoja procesų skaičių ir leidžia pradėti modeliuoti, valdyti, matuoti ir gerinti atskirus procesus. 5L verslo procesų architektūros išskirtinumai:

 • Leidžia struktūriškai aprašyti visą organizacijos veiklą verslui suprantama kalba
 • Galima naudoti skirtingais detalumo lygiais priklausomai nuo situacijos (proceso sričių lygis, scenarijų lygis, procesų lygis, veiklų lygis)
 • Integruoja gerąsias vadybos praktikas (vertės grandinė, orientacija į rezultatus) į verslo valdymą
 • Lengvai sujungiama su organizacine struktūra ir leidžia paskirstyti bei matyti atsakomybių ribas tarp skirtingų darbuotojų, skyrių, padalinių.

Tai trumpa įžvalga apie mūsų išvystytą 5L verslo procesų architektūros metodiką, norėdami sužinoti daugiau apsilankykite mūsų procesų valdymo tinklapyje.