[:lt]
  • Valdome projekto veiklas ir išteklius nuo pradžios iki pabaigos
  • Padedame suvaldyti projekto rizikas ir pakeitimus, kad rezultatai būtų pasiekti efektyviai ir laiku
  • Skiriame laikinąjį projektų vadovą Jūsų projektui valdyti
[:en]
  • We manage project activities and resources from the beginning to the end
  • We help to control project risks and changes in order to achieve results in an efficient and timely manner
  • We appoint a temporary project manager to manage your project
[:ru]
  • Управляем деятельностью проекта и его ресурсами от начала до конца
  • Помогаем контролировать проектные риски и изменения с целью эффективного и своевременного достижения результатов
  • Назначаем временного руководителя для управления Вашим проектом
[:]