[:lt]
  • Paruošiame pokyčių įgyvendinimo planą
  • Dalyvaujame įgyvendinant pokyčius
  • Įvertiname rezultatus
[:en]
  • We prepare plans for implementation of changes
  • We take part in implementation of changes
  • We assess the results
[:ru]
  • Подготавливаем план осуществления изменений
  • Участвуем во внедрении изменений
  • Оцениваем результаты
[:]