ES Parama

PROJEKTAS „PARTNERIŲ TARPTAUTINĖMS MTEPI INICIATYVOMS, SKIRTOMS SOCIALINIŲ (ORGANIZACINIŲ) TECHNOLOGIJŲ SPRENDIMŲ PLĖTOJIMUI IRT SRITYJE, PAIEŠKA EĮT“

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

UAB „Informacinės konsultacijos“ teikia kokybiškas kompleksines projektų, procesų vadybos, finansinių sprendimų ir specializuotas IT valdymo konsultacines paslaugas. Verslo subjektams teikiamos šiuolaikinės vadybos technologijos, apima naujų arba iš esmės patobulintų organizacinių metodų taikymą įmonės verslo praktikoje organizuojant darbo vietas arba išorės santykių srityse, įgalinant efektyvinti veiklos procesus panaudojant IRT galimybes. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti konsultavimo paslaugas diegiant socialines (organizacines) inovacijas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes, kad būtų galima efektyviau vystyti inovatyvius socialinių technologijų (organizacinių inovacijų) sprendimus besiplečiančiai IRT rinkai. Projekto metu planuojama dalyvauti 4-iuose renginiuose. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020; Eureka; Eurostars ir pan.).

Projektui skiriamas Europos regioninės plėtros fondo finansavimas iki 10 000 Eur.

 

 

PROJEKTAS „PARTNERIŲ TARPTAUTINĖM MTEPI INICIATYVOMS SOCIALINIŲ (ORGANIZACINIŲ) TECHNOLOGIJŲ, GRĮSTŲ IRT TAIKYMU, KŪRIMO SRITYJE PAIEŠKA EĮT RENGINIUOSE“

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti konsultavimo paslaugas diegiant socialines (organizacines) inovacijas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes. Projekto metu planuojama dalyvauti 6-se renginiuose. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme, SME Intrument, Horizon2020, Eureka, Eurostars ir pan.).
Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį projekto vykdytoją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Projektui skiriamas Europos regioninės plėtros fondo finansavimas iki 9.791,06 Eur.

Bendraukime

Susisiekite dabar ir gaukite nemokamą, vienos valandos konsultaciją mūsų biure!

Padėsime rasti tinkamus IT bei procesų valdymo sprendimus.UAB „Informacinės konsultacijos“
Mokslininkų g. 2A
LT-08412 Vilnius

Tel. +370 5 215 0404
Dėl paslaugų užsakymo: +370 615 45181

El. p. info@konsultacijos.lt
www.konsultacijos.lt
www.softconsulting.lt

Įmonės kodas: 126060443
PVM mokėtojo kodas: LT260604413
A. s. Nr. LT027044060000964048
AB SEB bankas